Oiseaux Avis de Recherche sur Internet
Oiseaux Avis de Recherche sur Internet
Version Française
Fr
English version
Uk
Versione italiana
It
Deutsche Version
De
Versión en español
Es
Nederlandse versie
Nl
Home O.A.R.I. | Databank O.A.R.I. bekijken | Meedoen aan het project O.A.R.I. | Contakt

Gebruiksvoorwaarden :
- Het O.A.R.I. databestand staat gratis ter Uwer beschikking maar kan in geen geval de in Uw land gebruikelijke aangifteprocedures van diefstal of verlies vervangen
- Niettegenstaande het databestand gecontroleerd wordt wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de aangiftes
- Enkel vogels met een officiële ring of microchip mogen aangegeven worden.
- De aangifte wordt enkel verspreid op het internet na nazicht door de veranwoordelijken .
- De aangiften worden gedurende 1 jaar verspreid.
- De aangiften zijn beveiligd, de gegevens van de aangever (naam, voornaam, adres, mail en telefoonnr ) zijn niet zichtbaar.


Online aangifte :

Aangifte van een gevonden vogel

/!\ Alle velden van de aangifte moeten verplicht ingevuld worden /!\

OPGELET !!! Voor een betere zichtbaarheid en ter vergemakkelijking van de administratie,
één formulier voor elke vogel
Inlichtingen in verband met de vinder van de vogel
Naam :
Voornaam :
Mail :
Telefoonnr :

Inlichtingen in verband met de vogel
Vogelsoort :
Ring of microchipnummer :

Inlichtingen in verband met de plaats
Adres :
Postcode :
Stad :
Land :
De aangever verbindt zich de gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard en bevestigt de juistheid van de verstrekte gegevens
SecuForm Vul de veiligheidscode in :  


Home O.A.R.I. | Databank O.A.R.I. bekijken | Meedoen aan het project O.A.R.I. | Contakt
Base O.A.R.I. © 2024 - 2025